MANUKA HONEY 310G

MANUKA HONEY 310G

34.00
BETHELLS VALLEY HONEY 310g

BETHELLS VALLEY HONEY 310g

14.95
LOCAL COATESVILLE HONEY 310G

LOCAL COATESVILLE HONEY 310G

14.95
LOCAL KRD HONEY 310G

LOCAL KRD HONEY 310G

14.95
LOCAL PARNELL HONEY 310G

LOCAL PARNELL HONEY 310G

14.95
LOCAL PONSONBY HONEY 310G

LOCAL PONSONBY HONEY 310G

14.95
LOCAL VIADUCT HONEY 310G

LOCAL VIADUCT HONEY 310G

14.95
Small rescue honey jars 30mls 2.jpg

Small rescue honey jars 30mls

4.00
IMG_9018.jpg

Large Bees Wax Wrap

15.00
Honey Vial 38mls

Honey Vial 38mls

7.00